Witamy na naszej stronie internetowej!

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku prywatnego i narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia i mienia przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Tak mi dopomóż Bóg.”

 remiza1.jpg


Księga gości Dodaj wpis